DynastyDynasty - Kokousasiathttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/TELIMET.HTMKasvatus- ja sivistyslautakunta 20.08.2019 / Muut esille tulevat asiatMuut esille tulevat asiathttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195474-8.HTMKasvatus- ja sivistyslautakunta 20.08.2019 / IlmoitusasiatIlmoitusasiathttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195474-7.HTMKasvatus- ja sivistyslautakunta 20.08.2019 / ViranhaltijapäätöksetViranhaltijapäätöksethttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195474-6.HTMKasvatus- ja sivistyslautakunta 20.08.2019 / Arviointikertomus 2018Arviointikertomus 2018http://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195474-5.HTMKasvatus- ja sivistyslautakunta 20.08.2019 / Anomus palkattomaan virkavapauteen Anomus palkattomaan virkavapauteen http://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195474-4.HTMKasvatus- ja sivistyslautakunta 20.08.2019 / Talousarvion seuranta 07/2019 / kasvatus- ja sivistyslautakuntaTalousarvion seuranta 07/2019 / kasvatus- ja sivistyslautakuntahttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195474-3.HTMKasvatus- ja sivistyslautakunta 20.08.2019 / Pöytäkirjantarkastajien valintaPöytäkirjantarkastajien valintahttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195474-2.HTMKasvatus- ja sivistyslautakunta 20.08.2019 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuushttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195474-1.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / Muut esille tulevat asiatMuut esille tulevat asiathttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195475-27.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / IlmoitusasiatIlmoitusasiathttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195475-26.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / Konserni- ja yhteistyöasiatKonserni- ja yhteistyöasiathttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195475-25.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / Lautakuntien päätösten ja viranhaltijapäätösten otto-oikeusLautakuntien päätösten ja viranhaltijapäätösten otto-oikeushttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195475-24.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / Teollisuustonttien myynti, Laiskankareentie 4 ja 6Teollisuustonttien myynti, Laiskankareentie 4 ja 6http://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195475-23.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / Terveyskeskushankkeen aloituslupaTerveyskeskushankkeen aloituslupahttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195475-22.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / Lisämääräraha vuoden 2019 talousarvion investointiosaan, Huolin kouluLisämääräraha vuoden 2019 talousarvion investointiosaan, Huolin kouluhttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195475-21.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / Avustuksen myöntämien perintövaroista sivistystoimelleAvustuksen myöntämien perintövaroista sivistystoimellehttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195475-20.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / Lupa varhaiskasvatuksen opettajan sijaisen palkkaamiseenLupa varhaiskasvatuksen opettajan sijaisen palkkaamiseenhttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195475-19.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / Päiväkodin johtajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi viraksi ja vastaavan lastentarhanopettajan/varhaiskasvatuksen opettajan viran lakkauttaminenPäiväkodin johtajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi viraksi ja vastaavan lastentarhanopettajan/varhaiskasvatuksen opettajan viran lakkauttaminenhttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195475-18.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / Mynämäen kunnan suositus ennakkovaikutusten arvioinnistaMynämäen kunnan suositus ennakkovaikutusten arvioinnistahttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195475-17.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / Vanhuspalvelulain 5 §:n mukainen suunnitelmaVanhuspalvelulain 5 §:n mukainen suunnitelmahttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195475-16.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / Kiinteistöosakeyhtiö Häävuorentie 5:n yhtiökokousKiinteistöosakeyhtiö Häävuorentie 5:n yhtiökokoushttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195475-15.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / Mynämäen Vesihuolto Oy:lle myönnettyjen luottojen koron tarkistaminenMynämäen Vesihuolto Oy:lle myönnettyjen luottojen koron tarkistaminenhttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195475-14.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / Vuoden 2019 talousarvion tuloslaskelmaosan toteuma ajalta 1.1.-31.7.2019Vuoden 2019 talousarvion tuloslaskelmaosan toteuma ajalta 1.1.-31.7.2019http://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195475-13.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / Sisäisen valvonnan ohjeen tarkoittamien tarkastajien valintaSisäisen valvonnan ohjeen tarkoittamien tarkastajien valintahttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195475-12.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen Akselin alueen yhteiseen vammaisneuvostoonJäsenten ja varajäsenten nimeäminen Akselin alueen yhteiseen vammaisneuvostoonhttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195475-11.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminenSarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminenhttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195475-10.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / Poikkeamishakemus 19-0171Poikkeamishakemus 19-0171http://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195475-7.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / Lausunto Turun kaupunkiseudun MAL-sopimusluonnoksesta 2020-2023Lausunto Turun kaupunkiseudun MAL-sopimusluonnoksesta 2020-2023http://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195475-6.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / Korttelin 1201 tontin 1 asemakaavan muutosKorttelin 1201 tontin 1 asemakaavan muutoshttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195475-5.HTMKunnanhallitus 19.08.2019 / Laiskankareen asemakaavan muutosLaiskankareen asemakaavan muutoshttp://ww2.mynamaki.fi:80/kokous/20195475-4.HTM